BUGET NECESAR:

4000

OBIECTIV ÎNDEPLINIT:

145 %

NUMELE ORGANIZAȚIEI/GRUPULUI DE INIȚIATIVĂ:

Fundația Comunitară Țara Făgărașului

SCOPUL SI OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Prin Fondul Științescu ne propunem să oferim experiențe educaționale non-formale legate de domeniile STEM copiilor și tinerilor din mediul rural. Dorim să capitalizăm pe expertiza tehnică din zonă care se regăsește cu precădere la generațiile adulte și vârstnice pentru a genera inițiative inter-generaționale. De asemenea, ne dorim să susținem și proiecte propuse de lideri și grupuri de inițiativă informale pentru a stimula astfel implicarea civică în rândul celor care sunt pasionați de domeniile STEM dar nu sunt actualmente implicați civic, iar în rândul donatorilor individuali ne dorim să beneficiem de susținerea părinților care lucrează în străinătate.

Obiective:
-. să oferim experiențe educaționale în domeniile STEM pentru copii și tinerii din Țara Făgărașului prin finanțarea unor inițiative civic-educaționale de calitate.
– să susținem experiențele inter-generaționale prin alocarea a 30% din fondul de finanțare către astfel de inițiative.
– să creăm o infrastructură durabilă pentru Fondul Științescu, bazată pe parteneriate de durată cu lideri, instituții și organizații relevante.
– să dezvoltăm capacitatea FCTF de a iniția și administra fonduri complexe, cu parteneriate multiple în comunitățile locale.

NEVOIA/PROBLEMA CĂREIA ÎI RĂSPUNDE PROIECTUL:

Istoria dezvoltării Țării Făgărașului este strâns legată de domeniile STEM. În perioada comunistă, marile combinate chimice din Făgăraș si Victoria au contribuit la creșterea economica a zonei și la specializarea mulor generații în inginerie, technologie și științe exacte. Impactul asupra zonei a fost substantial, din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere demografic și al sănătății. Populația Municipiului Făgăraș a crescut de la 9.300 în 1948, la peste 45.000 în 1992, iar locuitorii din zona rurală adiacentă au putut să rămână în apropierea propriilor comunități. Industria, preponderent chimică, a afectat însă negativ starea de sănătare a populației și calitatea mediului înconjurător. În perioada post-1989, economia bazată pe domeniile STEM s-a contractat, existând o scadere a numărului de angajați care lucrează în industriile bazate pe STEM de la 12.614 în 1992, la 3.284 în 2011. Colapsul marilor combinate a adus o criză social-economică puternică. Populația Municipiului Făgăraș a scăzut cu 33 % la puțin peste 30.000 în 2011.
Școlile și liceele din zonă oferă o educație formală bună, care a generat în decursul anilor rezultate apreciabile în domeniile STEM: olimplici internationali, castigatori de concursuri de profil, etc. De asemenea există în zonă trei licee cu profil technologic dedicat, precum și cateva cluburi de stiinta.
Deși domeniile STEM se bucură de o apreciere aparte în rândul generațiilor adulte, tinerii nu au oportunitățile necesare pentru a lua un contact practic și motivant cu aceste domenii. Ne dorim în primul rând să vedem o revalorizare a acestor domenii în comunitățile din Țara Făgărașului în rândul tinerilor, cu focus pe tehnologii curate, care respectă sănătatea locuitorilor din zonă și care nu afectează negativ mediul înconjurător.

BENEFICIARII PROIECTULUI:

Vedem Fondul Științescu oferind experiențe educaționale inspiraționale în domeniile STEM pentru copiii și tinerii din regiune. De asemenea, ne dorim ca prin experiențele creative de învățare legate de știință și tehnologie acești copii și tineri să fie inspirați în modul în care se formează ca oameni și ca lideri ai comunităților din care fac parte. Astfel, beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul Științescu sunt copii și tinerii până la 25 de ani.
Ne dorim ca prin modalitățile de finanțare Fondul Științescu să stimuleze de asemenea leadershipul și crearea de micro-comunități în comunitățile din regiune, astfel, acest Fond va fi acesibil următoarelor categorii:
a. copiilor și tinerilor care sunt înscriși într-o formă de învățământ pre-universitar,
b. tinerilor care nu sunt înscriși într-o formă de învățământ cu vârsta de până la 25 de ani,
c. profesorilor, părinților și liderilor/coordonatorilor de cluburi, ONG-uri, grupuri de inițiativă cu profil educațional sau corelat cu domeniile STEM,
d. persoanelor interesate sau specializate în domeni STEM sau domenii contexe.

DURATA PROIECTULUI:

1 an

Dă forță proiectului!

PEDALEAZĂ PENTRU PROIECT