BUGET NECESAR:

37000

OBIECTIV ÎNDEPLINIT:

48 %

NUMELE ORGANIZAȚIEI/GRUPULUI DE INIȚIATIVĂ:

COLEGIUL NAȚIONAL „RADU NEGRU” FĂGĂRAȘ

SCOPUL SI OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Comunitatea locală are nevoie de tineri care să fie motorul ce generează o dezvoltare a orașului, decăzut în urma diminuării locurilor de muncă și a perspectivelor de valorizare. Acești tineri, aflați acum pe băncile școlii, trebuie educați astfel încât să aibă verticalitate, atitudine și abilități de viață. Acest proiect își propune să determine implicarea tinerilor, cooperarea lor pentru o cauză comună, dezvoltarea spiritului civic în vederea modernizării laboratorului de științe (chimie-fizică), laborator ce va deveni un loc ce aparține tuturor și fiecăruia.

NEVOIA/PROBLEMA CĂREIA ÎI RĂSPUNDE PROIECTUL:

Din păcate pasivitatea a devenit o unitate de măsură prezentă în conduita multor elevi, tendința actuală fiind de a folosi mijloace moderne doar pentru activități de loisir. În propria formare, elevii preferă să acumuleze informații cu care operează pe o perioadă scurtă de timp, fără a realiza conexiuni transdisciplinare și transcurriculare, așa cum este firesc într-o dezvoltare complexă, multilaterală. Participând la acest proiect, fiecare tânăr are posibilitatea de a contribui la crearea unui spațiu propice educației practic-aplicative, un loc în care activitățile experimentale să ofere întrebări și răspunsuri.

BENEFICIARII PROIECTULUI:

Elevii Colegiului Național „Radu Negru” Făgăraș

DURATA PROIECTULUI:

iunie 2018 – iunie 2020

Dă forță proiectului!

PEDALEAZĂ PENTRU PROIECT