BUGET NECESAR:

2000

OBIECTIV ÎNDEPLINIT:

89 %

NUMELE ORGANIZAȚIEI/GRUPULUI DE INIȚIATIVĂ:

Liceul Teoretic Ion Codru Drăgușanu Victoria

SCOPUL SI OBIECTIVELE PROIECTULUI:

În contextul lumii actuale, gândirea critică trebuie să fie o competență a fiecărui individ.
SCOPUL proiectului este de a susține realizarea la nivel liceal a unui club de dezbatere și oratorie în care elevii să obțină competențe de analiză și argumentare.
OBIECTIVELE proiectului sunt :
1. Crearea unui program care să-i atragă pe elevi spre însușirea competențelor de gândire critică.
2. Crearea posibilităților de comunicare și asumarea poziției critice
3. Analizarea critică și obiectivă a aspectelor lumii contemporane.

NEVOIA/PROBLEMA CĂREIA ÎI RĂSPUNDE PROIECTUL:

Proiectul răspunde nevoii elevilor de a-și însuși competențele de comunicare și de argumentare liberă a aspectelor sociale pe care le trăiesc, înțelegând astfel mai bine lumea și ferindu-se prin analiză critică de influențele nocive ale anturajului și manipulării sociale.

BENEFICIARII PROIECTULUI:

BENEFICIARI DIRECȚI : 10 elevi și 1 profesor implicați ca membri activi ai Clubului DEBAT
BENEFICIARI INDIRECȚI: comunitatea școlară, părinții,membrii comunității locale

DURATA PROIECTULUI:

1 aprilie 2018 – 1 iunie 2018

Dă forță proiectului!

PEDALEAZĂ PENTRU PROIECT