OBIECTIV STRÂNGERE DE FONDURI:

8.000

OBIECTIV ÎNDEPLINIT:

65 %

DENUMIREA PROIECTULUI:

1. „Dăruiește-mi șansa să fiu autonom”

DESCRIEREA PROIECTULUI:

2. Societatea de binefacere Diakonia Făgăraș vine în întâmpinarea instituțiilor publice rezidențiale și familiilor, asigurând persoanelor cu dizabilități acces la o serie de opțiuni din cadrul comunității, inclusiv la asistența personală necesară pentru a sprijini viața independentă și integrarea în comunitate.
Obiectivele locuințelor protejate vizează asigurarea nevoilor de bază, evaluare/consiliere/interventie psihologică, întărirea și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă (în funcție de nivelul restant de funcționaliate a fiecărui caz), servicii de consiliere în vederea reluării/menținerii legăturii cu familia naturală/extinsă sau alte persoane semnificative, integrare socio-profesională (în funcție de caz), asigurarea obținerii de facilități, servicii prestații în conformitate cu legislația în vigoare, asigurarea exercitării drepturilor civile și politice.

NUMELE ORGANIZAȚIEI/GRUPULUI DE INIȚIATIVĂ:

4. Societate de binefacere Diakonia Făgăraș

Dă forță proiectului!

PEDALEAZĂ PENTRU PROIECT