OBIECTIV STRÂNGERE DE FONDURI:

15000

OBIECTIV ÎNDEPLINIT:

0 %

DENUMIREA PROIECTULUI:

Modernizarea curţii interioare a Colegiului Naţional Radu Negru Făgăraş

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Prin acest proiect dorim să aducem noi facilităţi spaţiilor verzi din curtea liceului nostru, întrucât elevii nu dispun de suficiente locuri pentru a se relaxa în timpul pauzelor. Dorim să le oferim tinerilor un mediu prielnic socializării (ne adresăm claselor 9-12).

Ideea proiectului este de a reamenaja spaţiile verzi, crearea unor locuri dotate cu mobilier special pentru diferite jocuri interactive care pot antrena minţile elevilor. Considerăm că copii trebuie să fie educaţi în spiritul unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurator, în vederea formării ulterioare a conştiinţei şi comportamentului ecologic, favorabil unui stil de viaţă sănătos mental, emoţional, fizic şi socio-moral.
În concluzie, este necesar ca elevii să dispună de un loc amenajat unde îşi pot limpezi mintea şi comunica în aer liber.

NUMELE ORGANIZAȚIEI/GRUPULUI DE INIȚIATIVĂ:

Consiliul eleviilor Colegiului National Radu Negru sub cordonarea lui Alex Luca

Dă forță proiectului!

PEDALEAZĂ PENTRU PROIECT