OBIECTIV STRÂNGERE DE FONDURI:

4700

OBIECTIV ÎNDEPLINIT:

0 %

DENUMIREA PROIECTULUI:

Autism Voice_Pass the Voice-Program dedicat parintilor copiilor cu autism

DESCRIEREA PROIECTULUI:

„Pass the Voice” este un concept Autism Voice dedicat părinţilor, cu scopul de a transfera familiilor cu copii cu autism toate resursele necesare recuperării acestora.

Se estimează că numarul copiilor afectaţi din Romania este în jur de 40.000. Surse de recuperare la nivel naţional există doar 4.000 (organizaţii, specialişti).

România are cei mai mulţi specialişti acreditaţi internaţional ABA, însă este printre singurele ţări europene fără un sistem de suport naţional dedicat autismului. Proiectul “Pass the Voice” împuterniceşte părinţii copiilor afectaţi cu cunoştinţele şi instrumentele necesare pentru a deveni co-terapeuţii acestora acasă, prin:

-traininguri specifice ABA (terapie comportamentală aplicată),

-materiale fizice educaţional-terapeutice

-consiliere profesională la distanţă, oferindu-le copiilor fără resurse o şansă în recuperare direct de acasă.

50 de părinţi din Făgăraş, participanţi ai training-urilor de specialitate în co-terapie oferite de Autism Voice în perioada iulie 2020, vor fi abilitaţi în a fi co-terapeuţi pentru copiii lor aplicând terapie recuperatorie la domiciliu atât cu suport informaţional, cât şi cu suport fizic (ghid de lucru, metodologie, instrumente de lucru tip token, orar vizual s.a..).

50 de copii ai părintţlor beneficiari ai proiectului vor primi resurse de terapie recuperatorie ABA în contextul lucrului direct cu părintele instruit şi planuri de recomandări de intervenţie terapeutică.

NUMELE ORGANIZAȚIEI/GRUPULUI DE INIȚIATIVĂ:

Autism Voice

Dă forță proiectului!

PEDALEAZĂ PENTRU PROIECT