Regulament proiecte

 

Ce este Bikeathon Țara Făgărașului?

Bikeathon este un eveniment sportiv de strângere de fonduri pentru cauze din comunitatea  locală, organizat de Fundația Comunitară Țara Făgărașului, care combină bucuria de a pedala cu cea de a dărui.

Bikeathon Ţara Făgăraşului este un mecanism – platformă de strângere de fonduri implementat de Fundaţia Comunitară Ţara Făgăraşului (numit mai departe organizator), dezvoltat în jurul unui eveniment de strângere de fonduri printr-un concurs de biciclete, deschis pentru companii, persoane fizice, organizaţii şi autorități publice (numite mai departe echipe de proiect). 

Prin intermediul Bikeathonului ne propunem să susținem spiritul de inițiativă al făgărășenilor – idei bune care pot rezolva probleme ale comunității și care vor crește calitatea vieții în Țara Făgărașului.

De-a lungul celor șase ediții prin Bikeathon au prins viață 81 de proiecte.

Ediția a VIII-a a Bikeathon Ţara Făgăraşului va avea loc în 18 și 19 septembrie 2021.

 

Cum funcționează?

Campania Bikeathon se desfăşoară în 3 etape:

Etapa 1: Înscriere proiecte/cauze: 1 martie – 4 aprilie

Grupurile de inițiativă și organizațiile non-profit propun idei și proiecte iar cele mai bune vor fi selectate de către un juriu independent format din reprezentanți ai comunității.

Selecție proiecte: 5 – 12 aprilie

Etapa 2: Înscriere biciclişti: 15 aprilie – 3 septembrie

Bicicliștii care doresc să se înscrie aleg un proiect pe care îl susțin, parțial, prin taxa de participare și prin mobilizarea unui cerc de susținători.

Etapa 3: Înscrierea de susţinători pentru biciclişti/cauze/proiecte: 16 aprilie – 30 septembrie

Orice persoană fizică sau companie care dorește să contribuie la realizarea unor proiecte în comunitatea locală pot alege să susțină un biciclist, contribuind cu o sumă fixă, pentru una din cauzele înscrise.

Fundația Comunitară Țara Făgărașului asigură buna organizare a concursului de biciclete și pune la dispoziția participanților platforma pentru campaniile de strângere de fonduri. Fondurile sunt colectate transparent pe parcursul campaniei și sunt oferite prin contracte de finanțare nerambursabilă organizațiilor participante. FCTF va semna câte un contract de parteneriat cu fiecare organizație sau grup de inițiativă care propune o cauză pentru care se va pedala în cadrul evenimentului. FCTF asigură monitorizare și raportarea rezultatelor implementării proiectelor.

 

Cine poate să înscrie un proiect?

 • Grupuri de inițiativă ( fără formă juridică)
 • Organizații non-profit (ONG-uri)

Echipele trebuie să aibă idei bune care pot rezolva probleme ale comunității și vor crește calitatea vieții în Țara Făgărașului.

 

Cum se înscrie un proiect?

Se completează on-line formularul de aplicare până la data de 4 aprilie 2021 ora 16.00.

În vederea alocării timpului pentru lămurirea eventualelor întrebări sau clarificări, vă încurajăm să redactaţi proiectul în avans. Proiectele trimise după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

Pe parcursul perioadei de depunere a proiectelor, echipa FCTF va acorda consultanță, la cerere, pentru definirea proiectelor și a aplicațiilor.

Pentru stabilirea unei întâlniri pentru finalizarea aplicației te rugăm să o contactezi pe colega noastră Cristina Muntean – cristina.muntean@fundatiactf.ro

 

Ce fel de proiecte nu sunt acceptate?

Nu sunt acceptate proiecte care:

 • Au fost depuse după termenul limită – 4 aprilie 2021 ora 16.00;
 • Conțin rubrici din formular necompletate, completate incorect sau care conțin mai multe caractere decât cele premise (acolo unde o secțiune nu se aplică se va completa cu NA);
 • Nu vizează în principal beneficiari din Țara Făgărașului;
 • Vizează beneficiari unici;
 • Nu fac dovada capacității aplicantului de a implementa proiectul propus;
 • Propun activităţi de refinanțare (regranting, utilizarea finanțarii în scopul acordării de sprijin financiar nerambursabil sau împrumuturi altor organizații sau persoane fizice și juridice) și de finanțare a activităților curente sau viitoare ale aplicanților;
 • Obiectivul de strângere de fonduri la Bikeathon este sub 2000 de lei;
 • Acolo unde este nevoie de fonduri suplimentare pentru implementarea proiectului, nu fac dovada capacității aplicantului de a atrage aceste fonduri;
 • Fac obiectul unei duble finanțări pentru aceeași activitate;
 • Sunt depuse de organizații care la edițiile anterioare nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale legate de implementarea proiectelor și raportare;
 • Promovează discriminarea de orice fel, prozelitismul religios, ideile extremiste, terorismul, consumul de alcool, substanțe interzise etc.

 

Criterii de selecție?

Un proiect poate fi selectat la Bikeathon Țara Făgărașului dacă îndeplinește următoarele criterii:

 1. Capacitatea de fundraising – 15 de puncte – proiectul are o strategie realistă și fezabilă de strângere de fonduri demonstrate prin:

       – o listă de activități de comunicare și de atragere de susținători;

       – listă de canale media/on-line pe care se va face promovarea;

       – o estimare a numărului de posibili bicicliști și susținători.

 1. Fezabilitatea ideii – 20 de puncte – aplicantul demonstrează că are cunoștințele și experiența necesare implementării proiectului. Dacă bugetul total al proiectului este mai mare decât suma pe care aplicantul și-o propune să o atragă la Bikeathon 2020, aplicantul trebuie să propună modalități concrete pentru atragerea diferenței de fonduri necesare. Dacă proiectul își propune să producă schimbări în cadrul altor organizații, instituții publice sau se desfășoară pe domeniul public, aplicantul trebuie să obțină în prealabil acordul acestor organizații sau instituții și se va prezenta în cadrul planului de activități din formularul de aplicație o descriere succintă a modului de obținere a respectivului acord.
 2. Coerență și claritate – 20 de puncte – proiectul urmărește coerența dintre obiective, activități și buget.
 3. Relevanță și impact – 20 de puncte – proiectul contribuie la rezolvarea unor probleme ale comunităților din Țara Făgărașului.
 4. Istoric – 10 de puncte – proiectele depuse de aplicanții care au primit anterior finanțări de la Fundația Comunitară Țara Făgărașului vor fi evaluate și prin prisma îndeplinirii obligațiilor contractuale anterioare (calitatea implementării proiectelor și transmiterea la timp, corectă și completă a rapoartelor).

 

Selecția proiectelor?

Proiectele vor fi selectate pe baza criteriilor de mai sus de către un juriu independent alcătuit din membrii ai comunității. Juriul va fi anunțat după termenul final de depunere al proiectelor.

Lista proiectelor care vor participa la Ediția a VIII-a a Bikeathon Țara Făgărașului va fi anunțată în data de 12 aprilie 2021. Din 15 aprilie proiectele pot primi înscrieri de bicicliști iar din 16 aprilie pot primi înscrieri de susținători.

 

Termeni și condiții Bikeathon 2021

Fiecare aplicant al cărui proiect a fost selectat pentru ediția a VIII-a a Bikeathon va fi de acord cu următoarele:

 • Organizatorul va reţine 50% din taxa de înscriere a bicicliștilor (restul de 50% sunt donați cauzei alese) și 5% din fondurile de susținere atrase de fiecare proiect în cadrul evenimentului, pentru acoperirea unei părţi din costurile de organizare a evenimentului.
 • În cazul în care un proiect selectat la Bikeathon nu reușește să mobilizeze de la bicicliști și susținători cel puțin 2.000 de lei, FCTF își rezervă dreptul de a nu mai accepta pe viitor proiecte din partea aplicantului respectiv.
 • În cazul în care un proiect selectat la Bikeathon nu reușește să mobilizeze de la bicicliști și susținători minim 25% din bugetul propus până în data de 30 iunie 2021, FCTF  își rezervă dreptul de a descalifica proiectul aplicantului respectiv.  
 • Obiectivul de strângere de fonduri nu poate fi modificat după selecția proiectului.

Eligibilitatea aplicantului pentru edițiile viitoare ale Bikeathon sau pentru alte fonduri de finanțare ale FCTF este condiționată de trimiterea la timp a rapoartelor narative și financiare.